Lịch thi đấu bóng đá và link xem trên www.xemtructuyen.org ( Ấn vào trận muốn xem)
14:00 ngày 13/10 - World Cup 2018 - North Korea vs Yemen 14:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Timor Leste vs Malaysia 18:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - South Korea vs Jamaica 19:00 ngày 13/10 - World Cup 2018 - Viet Nam vs Thailand 19:00 ngày 13/10 - World Cup 2018 - Myanmar vs Laos 19:00 ngày 13/10 - World Cup 2018 - Singapore vs Cambodia 19:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Bhutan vs Hong Kong 19:00 ngày 13/10 - - Armenia U21 vs Luxembourg U21 19:30 ngày 13/10 - - Serbia U21 vs Czech Republic U21 19:30 ngày 13/10 - - Estonia U19 vs Armenia U19 20:00 ngày 13/10 - - FYR Macedonia U19 vs Finland U19 20:00 ngày 13/10 - - Italy U19 vs England U19 21:00 ngày 13/10 - - Azerbaijan U21 vs Finland U21 21:30 ngày 13/10 - Giao Hữu - Oman vs India 21:30 ngày 13/10 - Giao Hữu - Iran vs Japan 22:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Bahrain vs Phillipines 22:00 ngày 13/10 - - Georgia U21 vs Estonia U21 22:00 ngày 13/10 - - Italy U21 vs Ireland U21 22:30 ngày 13/10 - - Lithuania U21 vs Serbia U21 22:30 ngày 13/10 - - Greece U21 vs Portugal U21 23:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Germany vs England 23:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Jordan vs Tajikistan 23:00 ngày 13/10 - Giao Hữu - Syria vs Afghanistan 23:00 ngày 13/10 - - Czech Republic U21 vs Montenegro U21 23:45 ngày 13/10 - - England U21 vs Kazakhstan U21 23:45 ngày 13/10 - - France U21 vs Ukraine U21 23:45 ngày 13/10 - - Hungary U21 vs Albania U21 23:45 ngày 13/10 - - Denmark U21 vs Bulgaria U21 23:45 ngày 13/10 - - Spain U21 vs Sweden U21 01:45 ngày 14/10 - - Bulgaria vs Azerbaijan 01:45 ngày 14/10 - - Belgium vs Israel 01:45 ngày 14/10 - - Latvia vs Kazakhstan 01:45 ngày 14/10 - - Malta vs Croatia 01:45 ngày 14/10 - - Wales vs Andorra 01:45 ngày 14/10 - - Turkey vs Iceland 01:45 ngày 14/10 - - Italy vs Norway 01:45 ngày 14/10 - - Cyprus vs Bosnia and Herzegovina 01:45 ngày 14/10 - - Netherlands vs Czech Republic 05:00 ngày 14/10 - Giao Hữu - Honduras vs South Africa 05:30 ngày 14/10 - Giao Hữu - USA vs Costa Rica 06:00 ngày 14/10 - Giao Hữu - Canada vs Ghana 06:00 ngày 14/10 - World Cup 2018 - Uruguay vs Colombia 07:00 ngày 14/10 - World Cup 2018 - Paraguay vs Argentina 08:00 ngày 14/10 - World Cup 2018 - Brazil vs Venezuela 09:00 ngày 14/10 - Giao Hữu - Mexico vs Panama 09:15 ngày 14/10 - World Cup 2018 - Peru vs Chile

KÊNH SCTV