Hãy ấn +1 để xem nhanh hơn

Xem đế chế online AOE Việt - VEC - SERVER 6

Link1: sop://broker.sopcast.com:3912/144555
Link2: sop://broker.sopcast.com:3912/145265
Link3: sop://broker.sopcast.com:3912/145500
Link4: sop://broker.sopcast.com:3912/145494
Link5: sop://broker.sopcast.com:3912/146118